//reCAPTCHA

Porovnanie poistenia - audit

Prihláste sa do nášho newslettra.

01.10.2019 / 6 min. čítania

Porovnanie poistenia pre úspešných podnikateľov

Po schválení novej 8 % dane z neživotného poistenia sa náklady na neživotné poistenie od 1.1.2019 zvýšili. Vytvoril sa preto unikátny priestor na optimalizáciu poistných potrieb podnikateľov alebo súkromného poistenia, pri ktorom sa dá využiť trhové správanie sa poisťovní – nie všetky zvýšili ceny rovnako, niektoré poisťovne upravili poistné produkty.

Ako sa správajú poisťovne

Poisťovne sú podnikateľské subjekty na trhu a súťažia medzi sebou s cieľom prilákať čo najviac klientov do svojho portfólia. Tak isto analyzujú aj rôzne poistné riziká a z toho vyplýva, že mnohé poisťovne sa prednostne špecializujú na konkrétne cieľové skupiny klientov a detailne upravujú svoje poistné produkty tak aby boli lepšie ako konkurenčné. Práve rozdielové detaily v ponuke poisťovní vytvárajú priestor pre výber kvality.

Porovnanie poistenie

Ako sa správa bežný poistník

Z praxe vieme, že bežný poistník či už podnikateľ alebo súkromná osoba svojmu poisteniu nevenuje dostatočnú pozornosť alebo len pri uzatváraní poistnej zmluvy a preto sú v poistných zmluvách nedostatky, chyby alebo len nevyužité benefity a zľavy. V podstate už pár dní po uzatvorení poistnej zmluvy si detaily poistenia neuvedomuje a ako plynie čas tak prípadné chyby, ktoré nastali pri uzatváraní poistenia sa stále viac a viac nabaľujú. Upozornenia na takéto potenciálne riziká mu nemá kto dať, teda len s výnimkou kvalitných finančných poradcov so špecializáciou na poistný trh.

Ako znížiť náklady na poistné

Existuje spôsob ako sa zvyšovaniu nákladov na poistenie vyhnúť alebo dokonca aj ušetriť – tým je bezplatný audit poistenia vykonaný špecialistami na poistenie resp. porovnanie všetkých poisťovní. Bezplatný audit poistenia je teda porovnanie ponuky všetkých poisťovní na všetky poistné zmluvy poistníka naraz, čo je najefektívnejší spôsob pre dosiahnutie čo najlepšieho celkového poistenia podnikateľov alebo súkromných osôb v rozsahu kvalita aj cena. Je možné tak urobiť u kvalitných nezávislých poradenských spoločností, ktoré majú v portfóliu všetky poisťovne, všetky poistné produkty a špecializujú sa na porovnanie kvality produktov.

Porovnanie poistenie

Čo sa dá porovnaním všetkých poisťovní získať

Porovnanie poistenia je porovnanie všetkých poisťovní a všetkých poistných produktov podnikateľa alebo súkromnej osoby naraz – bezplatný audit poistenia. Naraz si na jednom mieste overíte aktuálny stav svojho poistenia a odborníci za vás urobia napr. porovnanie poistenia podnikateľov, PZP, havarijného poistenia pre vaše motorové vozidlá, poistenia nehnuteľnosti, bytu, rodinného domu resp. porovnanie poistenia majetku celkovo, či životného poistenia alebo cestovného postenia.

Benefity: optimalizácia počtu poistných zmlúv, skupinové resp. flotilové zmluvy, pripoistenia so zľavou alebo bezplatne, moderné poistné krytie, online správa poistných zmlúv a iné.

Zľavy: za splatnosť, viazanosť, bezškodovosť, produktové a akciové zľavy a iné

Na základe porovnania poistenia sa môžete rozhodnúť pre zmeny v poistení, ktoré za Vás vybavia odborníci.

Porovnanie poistenie
JEDEN PRÍKLAD ZA VŠETKY

Podnikateľ si objednal bezplatný audit. Predložil firemné aj súkromné poistné zmluvy na : 1x poistenie majetku – výrobná prevádzka, 1x hnuteľný majetok, 1x poistenie strojov, poistenie motorových vozidiel 3 x PZP aj 3 x havarijné poistenie, 1x poistenie všeobecnej zodpovednosti, 11x poistenie zodpovednosti zamestnancov, 1 x súkromné poistné zmluvy na rodinný dom, 4x krátkodobé cestovné poistenie a 4x životné poistenie pre svoju rodinu.

Poistné zmluvy pre auditom: celkový počet 30 poistných zmlúv v 6 poisťovniach uzatvárané pribežne od roku 2002 – celkové ročné poistné cca 15 400 EUR – z toho firemné 13 100 EUR a súkromné 2 300 EUR.

Audit odhalil chyby:: majetok firmy - nesprávna poistná suma (podpoistenie až 25 %), len vybrané riziká, stroje - nesprávna poistná suma, predražené poistenie, chýbajúce servisné intervaly a nesprávna vinkulácia, zamestnanci – predražené individuálne poistenie, súkromný majetok – podpoistenie o 40 %, zastaralé poistné krytie, chýba poistenie domácnosti ... zbytočne predražené krátkodobé cestovné poistenie, neprávne nastavené životné poistenie už aj tak bez garantovaného výnosu.

Poistné zmluvy po audite: celkový počet 11 poistných zmlúv, v 4 poisťovniach, celkové ročné poistné 12 450 EUR - firma 10 400 EUR (úspora 20 %) a súkromné 2 050 EUR (úspora 11%)

Odstránené chyby: Majetok – správna poistná suma – navýšenie o 25 % a all risk, Stroje – opravená PS, zavedenie servisných intervalov a opravená vinkulácia, skupinová zmluva na poistenie zodpovednosti zamestnancov, Súkromný majetok – správna PS navýšenie o 40%, najmodernejšie poistné krytie vrátane amortizácie, dopoistenie domácnosti, zavedenie celoročného cestovného poistenia, prepracovanie 3 zo 4 zmlúv na životné poistenie a iné.

Zavedenie benefitov a zliav: zlúčenie zmlúv, skupinová zmluva pre zamestnancov, flotilová zmluva na vozový park, zľava za ročnú splatnosť, zľava za bezškodovosť, úrazové poistenie posádky bezplatne a iné.

Ako na to?

Stačí si vyskúšať bezplatný audit všetkých vašich poistných zmlúv alebo konzultáciu.

Pre našich klientov zabezpečíme:

  • Online správu poistných zmlúv a povinností
  • Prideleného osobného správcu a likvidátora
  • Správnu likvidáciu poistných udalostí od nahlásenia
  • Komunikáciu s poisťovňami, likvidátormi, znalcami, právnikmi atď.